نمایش یک نتیجه

بازی فتوسنتز (PHOTOSYNTHESIS)

تماس بگیرید

ویژگی های محصول :

  • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفره (بهترین حالت: 3 نفره)
  • زمان بازی: حدود 30 تا 60 دقیقه
  • مناسب برای بازیکنان بالای 10 سال